Vi tilbyder

Vuggestue

børnehave

opstart i vuggestue

I Eventyrhuset tilbyder vi åben legestue – hvilket er et tilbud for alle interesserede. Dem som skal starte i eventyrhuset, samt dem som ønsker lidt socialt samvær med andre forældre og deres børn. Legestuen foregår 1 gang i måneden.

Vi har haft stor succes med legestue, hvor vi har set både forældre og børn blive velkendte og trygge ved de voksne og de nye børn, samt omgivelserne – Dette er med til at, når den egentlige opstart er og der skal siges farvel til mor og far, så er begge parter trygge ved den nye og store forandring.

vuggestue

I Eventyrhuset har vi vores faste værdier, som børnene bliver præsenteret for helt fra opstarten i huset – disse værdier lærer børnene som de udvikler sig og tager disse kompetencer med videre.

I Vuggestuen er der 3 grupper – smølfer, som er de yngste, Trolde i mellem gruppen og klatremus med de ældste vuggestue børn.

Hos smølferne arbejder vi ud fra følgende værdier: Tryghed, nærvær, genkendelighed og omsorg – disse værdier vil børnene tage med sig videre i næste gruppe.

Troldenes værdier er således, selvhjulpenhed, sproglige kompetencer, anerkendelse, motorisk udfoldelse og relations dannelse. Disse værdier vil der bygges videre på hos klatremusene

Selvstændighed, forventninger, socialt samspil, leg og læring er værdigrundlaget hos klatremusene – her øver de sig specielt meget på at tage alle kompetencer med fra smølfer og trolde, hvor efter at koble flere gode færdigheder på. Ligeledes er der fokus på overgangen fra vuggestue til børnehave.


Børnehave

Når barnet er blevet 2,9 år, er det farvel til vuggestue og goddag til børnehavelivet – heldigvis er børnehaven lige ovre på den anden side af lågen. Overgangen fra vuggestue til børnehave har vi sørget for er minimal hvad nærværende personale og trygge omgivelser angår.

I børnehaven arbejder vi også ud fra vores værdigrundlag – i børnehaven har vi 2 grupper – de yngste drager og vores store bjørne, som er børnehaven skolegruppe.

Hos Dragerne er fokusområderne stadig alle de skønne værdier fra smølfer, trolde og klatremus – her vil vi blot bygge videre og tilføje: fordybelse, alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer.

Bjørnene er skolegruppen, som nu skal finde mod og lysten til at lære mere, være nysgerrige, have gå på mod og blive klar til skolelivet. Vi vil her koncentrere os om børnefællesskabet og det at blive skoleparat –